Kungörelse Regionfullmäktige 18 oktober 2022

2022-10-06 08:33

Regionfullmäktige sammanträder den 18 oktober 2022 med början kl.9.15. Plats: Fullmäktigesalen, Storgatan 1, Härnösand. Vid sammanträdet kommer bl.a. ett antal val att förrättas. Föredragningslistan är utlagd på Region Västernorrlands hemsida. Se även mötet via webb-tv, www.rvn.se


Tillbaka till toppen