Kungörelse Regionfullmäktige 2-3 november 2022

2022-10-24 12:49

Regionfullmäktige sammanträder den 2-3 november 2022 med början kl.9.15 den 2 november. Plats: Fullmäktigesalen, Storgatan 1, Härnösand. Vid sammanträdet kommer bl.a. Delårsrapport januari-augusti 2022 för Region Västernorrland samt förslag till skattesats 2023 att behandlas. Föredragningslistan är utlagd på Region Västernorrlands hemsida. Se även mötet via webb-tv, www.rvn.se


Tillbaka till toppen