Kungörelse Regionfullmäktige 22-23 juni 2022

2022-06-13 10:40

Regionfullmäktige sammanträder den 22-23 juni 2022 med början kl.9.15. Plats: Fullmäktigesalen, Storgatan 1, Härnösand. Vid sammanträdet kommer bl.a. Regionplan 2023-2025, Uppdrag primärvård 2023 samt ett antal årsredovisningar att behandlas. Föredragningslistan är utlagd på Region Västernorrlands hemsida. Se även mötet via webb-tv, www.rvn.se


Tillbaka till toppen