Kungörelse Regionfullmäktige 23-24 februari 2022

2022-02-15 16:41

Regionfullmäktige sammanträder den 23-24 februari 2022 med början kl.9.15. Plats: Fullmäktigesalen, Storgatan 1, Härnösand. Vid sammanträdet kommer bl.a. Förslag till ny förtroendemannaorganisation 2023-2026 och ett antal motioner att behandlas. Föredragningslistan är utlagd på Region Västernorrlands hemsida. Se även mötet via webb-tv, www.rvn.se


Tillbaka till toppen