Kungörelse Regionfullmäktige 25-26 augusti 2021

2021-08-17 12:44

Regionfullmäktige sammanträder den 25-26 augusti 2021 med början den 25 augusti kl.9.15. Plats: Parkaden, Härnösand. Vid sammanträdet kommer bl.a. kostnadsreduceringar, Regionplan 2022-2024 samt ett antal motioner att behandlas. Föredragningslistan finns uppsatt på Regionens hus anslagstavla och är utlagd på Region Västernorrlands hemsida. Se även mötet via webb-tv. På grund av risk för smittspridning av Covid-19 rekommenderas allmänheten att ta del av sammanträdet via webbsändning på Region Västernorrlands hemsida.


Tillbaka till toppen