Kungörelse Regionfullmäktige 26-27 april 2022

2022-04-14 15:48

Regionfullmäktige sammanträder den 26-27 april 2022 med början kl.13.00 den 26 april. Plats: Fullmäktigesalen, Storgatan 1, Härnösand. Vid sammanträdet kommer bl.a. Region Västernorrlands årsredovisning 2021, Utökad särskild lönesatsning och ett antal motioner att behandlas. Föredragningslistan är utlagd på Region Västernorrlands hemsida. Se även mötet via webb-tv, www.rvn.se


Tillbaka till toppen