Kungörelse Regionfullmäktige 26-27 april 2023

2023-04-12 11:18

Regionfullmäktige sammanträder den 26-27 april 2023 med början den 26 april kl.9.15. Plats: Fullmäktigesalen, Storgatan 1, Härnösand. Vid sammanträdet kommer bl.a. Region Västernorrlands årsredovisning 2022 samt ett antal motioner att behandlas. Föredragningslistan är utlagd på Region Västernorrlands hemsida. Se även mötet via webb-tv, www.rvn.se


Tillbaka till toppen