Kungörelse Regionfullmäktige 27 oktober 2021

2021-10-18 08:26

Regionfullmäktige sammanträder den 27 oktober 2021 med början kl.9.15. Plats: Fullmäktigesalen, Storgatan 1, Härnösand. Vid sammanträdet kommer bl.a. Delårsrapport januari-augusti 2021 samt ett antal motioner att behandlas. Föredragningslistan  är utlagd på Region Västernorrlands hemsida. Se även mötet via webb-tv, www.rvn.se


Tillbaka till toppen