Kungörelse Regionfullmäktige 30 november - 1 december 2022

2022-11-22 08:29

Regionfullmäktige sammanträder den 30 november - 1 december 2022 med början kl.9.15 den 30 november. Plats: Fullmäktigesalen, Storgatan 1, Härnösand. Vid sammanträdet kommer bl.a. Budget för 2023 samt ekonomisk plan för 2024-2025 att behandlas. Föredragningslistan är utlagd på Region Västernorrlands hemsida. Se även mötet via webb-tv, www.rvn.se


Tillbaka till toppen