Nämnden för hållbar utveckling 17 februari 2022

2022-02-23 16:40

Protokoll fört vid sammanträde med Nämnden för hållbar utveckling har justerats och anslagits den 23 februari 2022. Anslaget tas ner den 17 mars 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen