Omedelbar justering Regionfullmäktige 23-24 februari 2022

2022-02-25 09:08

Följande ärenden beslutades omedelbart justerade vid Regionfullmäktiges möte 23-24 februari 2022: § 13 Förslag till ny förtroendemannaorganisation 2023 – 2026 § 35 Tilläggsbudget samt omdisponering år 2022 § 43 Valärenden


Tillbaka till toppen