Protokoll från Arbetsutskottet 11 november 2021

2021-11-18 16:17

Protokoll fört vid sammanträde med Arbetsutskottet har justerats och anslagits den 18 november 2021. Anslaget tas ner den 10 december 2021. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen