Protokoll från Arbetsutskottet 12 januari 2022

2022-02-01 09:51

Protokoll fört vid sammanträde med Arbetsutskottet har justerats och anslagits den 1 februari 2022. Anslaget tas ner den 23 februari 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen