Protokoll från Arbetsutskottet 17 augusti 2021

2021-08-27 15:48

Protokoll fört vid sammanträde med Arbetsutskottet har justerats och anslagits den 27 augusti 2021. Anslaget tas ner den 20 september 2021. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen