Protokoll från Arbetsutskottet 17 mars 2022

2022-04-04 14:24

Protokoll fört vid sammanträde med Arbetsutskottet har justerats och anslagits den 4 april 2022. Anslaget tas ner den 26 april 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen