Protokoll från Arbetsutskottet 28 september 2021

2021-10-06 15:26

Protokoll fört vid sammanträde med Arbetsutskottet har justerats och anslagits den 6 oktober 2021. Anslaget tas ner den 28 oktober 2021. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen