Protokoll från Arbetsutskottet 8 december 2021

2021-12-17 14:47

Protokoll fört vid sammanträde med Arbetsutskottet har justerats och anslagits den 17 december 2021. Anslaget tas ner den 10 januari 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen