Protokoll från Arbetsutskottet 8 juni 2022

2022-06-16 15:04

Protokoll fört vid sammanträde med Arbetsutskottet har justerats och anslagits den 16 juni 2022. Anslaget tas ner den 8 juli 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen