Protokoll från Arbetsutskottet den 16 augusti 2022

2022-08-26 09:02

Protokoll fört vid sammanträde med Arbetsutskottet har justerats och anslagits den 26 augusti 2022. Anslaget tas ner den 19 september 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen