Protokoll från Finansutskottet 1 december 2021

2021-12-01 15:23

Protokoll fört vid sammanträde med Finansutskottet har justerats och anslagits den 1 december 2021. Anslaget tas ner den 23 december 2021. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen