Protokoll från Finansutskottet 1 september 2021

2021-09-02 13:40

Protokoll fört vid sammanträde med Finansutskottet har justerats och anslagits den 2 september 2021. Anslaget tas ner den 24 september 2021. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen