Protokoll från Finansutskottet 11 april 2023

2023-04-11 16:03

Protokoll fört vid sammanträde med Finansutskottet har justerats och anslagits den 11 april 2023. Anslaget tas ner den 3 maj 2023. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen