Protokoll från Finansutskottet 12 april 2022

2022-04-12 11:09

Protokoll fört vid sammanträde med Finansutskottet har justerats och anslagits den 12 april 2022. Anslaget tas ner den 4 maj 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen