Protokoll från Finansutskottet 17 maj 2022

2022-05-17 15:09

Protokoll fört vid sammanträde med Finansutskottet har justerats och anslagits den 17 maj 2022. Anslaget tas ner den 8 juni 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen