Protokoll från Finansutskottet 2 februari 2023

2023-02-06 11:09

Protokoll fört vid sammanträde med Finansutskottet har justerats och anslagits den 6 februari 2023. Anslaget tas ner den 28 februari 2023. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen