Protokoll från Finansutskottet 2 mars 2023

2023-03-07 11:49

Protokoll fört vid sammanträde med Finansutskottet har justerats och anslagits den 7 mars 2023. Anslaget tas ner den 29 mars 2023. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen