Protokoll från Finansutskottet 25 augusti 2022

2022-08-30 08:22

Protokoll fört vid sammanträde med Finansutskottet har justerats den 29 augusti och anslagits den 30 augusti 2022. Anslaget tas ner den 21 september 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen