Protokoll från Finansutskottet 26 januari 2022

2022-01-31 10:53

Protokoll fört vid sammanträde med Finansutskottet har justerats och anslagits den 31 januari 2022. Anslaget tas ner den 22 februari 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen