Protokoll från Finansutskottet 28 oktober 2021

2021-10-28 16:30

Protokoll fört vid sammanträde med Finansutskottet har justerats och anslagits den 28 oktober 2021. Anslaget tas ner den 19 november 2021. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen