Protokoll från Finansutskottet 29 mars 2023

2023-04-05 13:41

Protokoll fört vid sammanträde med Finansutskottet har justerats och anslagits den 5 april 2023. Anslaget tas ner den 27 april 2023. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen