Protokoll från Finansutskottet 3 mars 2022

2022-03-07 11:10

Protokoll fört vid sammanträde med Finansutskottet har justerats och anslagits den 7 mars 2022. Anslaget tas ner den 29 mars 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen