Protokoll från Finansutskottet 31 maj 2022

2022-06-03 10:37

Protokoll fört vid sammanträde med Finansutskottet har justerats och anslagits den 3 juni 2022. Anslaget tas ner den 27 juni 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen