Protokoll från Finansutskottet 4 april 2023

2023-04-04 12:23

Protokoll fört vid sammanträde med Finansutskottet har justerats och anslagits den 4 april 2023. Anslaget tas ner den 26 april 2023. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen