Protokoll från Finansutskottet 4 maj 2023

2023-05-09 08:11

Protokoll fört vid sammanträde med Finansutskottet har justerats och anslagits den 9 maj 2023. Anslaget tas ner den 31 maj 2023. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen