Protokoll från Finansutskottet 5 april 2022

2022-04-06 12:40

Protokoll fört vid sammanträde med Finansutskottet har justerats och anslagits den 6 april 2022. Anslaget tas ner den 28 april 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen