Protokoll från Finansutskottet den 1 september 2022

2022-09-01 16:03

Protokoll fört vid sammanträde med Finansutskottet har justerats och anslagits den 1 september 2022. Anslaget tas ner den 23 september 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen