Protokoll från Finansutskottet den 16 augusti 2021

2021-08-16 16:49

Protokoll fört vid sammanträde med Finansutskottet har justerats och anslagits den 16 augusti 2021. Anslaget tas ner den 7 september 2021. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen