Protokoll från Finansutskottet den 16 maj 2023

2023-05-23 13:39

Protokoll fört vid sammanträde med Finansutskottet har justerats och anslagits den 23 maj 2023. Anslaget tas ner den 14 juni 2023. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen