Protokoll från Finansutskottet den 6 oktober 2021

2021-10-06 17:03

Protokoll fört vid sammanträde med Finansutskottet har justerats och anslagits den 6 oktober 2021. Anslaget tas ner den 28 oktober 2021. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen