Protokoll från Finansutskottet den 8 november 2022

2022-11-14 08:25

Protokoll fört vid sammanträde med Finansutskottet har justerats och anslagits den 14 november 2022. Anslaget tas ner den 6 december 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen