Protokoll från Företagshälsovårdsnämnden 11 april 2023

2023-04-25 15:55

Protokoll fört vid sammanträde med Företagshälsovårdsnämnden har justerats och anslagits den 25 april 2023. Anslaget tas ner den 17 maj 2023. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen