Protokoll från Hälso- och sjukvårdsnämnden 10 februari 2023

2023-02-24 10:20

Protokoll fört vid sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämnden har justerats och anslagits den 24 februari 2023. Anslaget tas ner den 20 mars 2023. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen