Protokoll från Hälso- och sjukvårdsnämnden 13 maj 2022

2022-05-18 11:04

Protokoll fört vid sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämnden har justerats och anslagits den 18 maj 2022. Anslaget tas ner den 9 juni 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen