Protokoll från Hälso- och sjukvårdsnämnden 16 juni 2022

2022-06-23 14:32

Protokoll fört vid sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämnden har justerats och anslagits den 23 juni 2022. Anslaget tas ner den 15 juli 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen