Protokoll från Hälso- och sjukvårdsnämnden 16 juni 2023

2023-06-20 12:25

Protokoll fört vid sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämnden har justerats och anslagits den 20 juni 2023. Anslaget tas ner den 12 juli 2023. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen