Protokoll från Hälso- och sjukvårdsnämnden 16 maj 2023

2023-05-23 17:01

Protokoll fört vid sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämnden har justerats och anslagits den 23 maj 2023. Anslaget tas ner den 14 juni 2023. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen