Protokoll från Hälso- och sjukvårdsnämnden 18 januari 2023

2023-01-24 08:55

Protokoll fört vid sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämnden har justerats och anslagits den 24 januari 2023. Anslaget tas ner den 15 februari 2023. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen