Protokoll från Hälso- och sjukvårdsnämnden 18 juni 2021

2021-07-02 12:22

Protokoll fört vid sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämnden har justerats och anslagits den 2 juli 2021. Anslaget tas ner den 26 juli 2021. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand


Tillbaka till toppen