Protokoll från Hälso- och sjukvårdsnämnden 2 mars 2022

2022-03-07 12:31

Protokoll fört vid sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämnden har justerats och anslagits den 7 mars 2022. Anslaget tas ner den 29 mars 2022. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen