Protokoll från Hälso- och sjukvårdsnämnden 20 december 2022

2022-12-21 14:11

Protokoll fört vid sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämnden har justerats och anslagits den 21 december 2022. Anslaget tas ner den 12 januari 2023. Protokollet finns tillgängligt på Närvården, Södra vägen 3-5, Härnösand


Tillbaka till toppen